".ORIZNUTI($v["text"], 30)."
".nl2br($v["text"])."
".$v["nazev"]." | ".strlen($v["text"])." znaků | ".$v["autor"]." ".Date("j. n. Y",StrToTime($v["datum"]))."


"; endwhile; } while (false); $menu_index = true; $title = "SMS přání"; $text = "Vítejte na stránkách SMS přání. Celkem je tu pro Vás připraveno ".$pocet_prani." textů SMS přání. Budeme rádi, když i Vy přidáte text nového SMS přání."; include_once "./_begin.php"; ?>

Nejnovější